Install 7-Zip on the Microsoft Hyper-V Server 2012

Microsoft Hyper-V Server 2012 に7-Zip file Archiverをインスト ...